ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ Anakiklosistospiti

ΓΕΝΙΚΑ

Η ομόρρυθμη εταιρία με το διακριτικό τίτλο MAINSYS MANAGEMENT INFORMATION SYSTEMS, με έδρα στον Δήμο Καματερού Αττικής, Αιδινίου αριθ. 18, TK 13451 email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. τηλ: +30-210-2325330-333 website: https://www.mainsys.eu δημιούργησε το διαδικτυακό τόπο www.anakiklosistospiti.gr, καθώς και την εφαρμογή Anakiklosistospiti mobile app για συσκευές κινητών που μπορεί κάποιος να την εγκαταστήσει είτε από το playstore (https://play.google.com/store/apps/details?id=com.recyling.userapp), είτε από το applestore (https://apps.apple.com/us/app/anakiklosi-sto-spiti/id6443512366), προκειμένου να προσφέρει πληροφορίες, υπηρεσίες και προιόντα στους χρήστες της, σχετικά με την εταιρεία, τη δραστηριότητά της, τα προϊόντα, τις υπηρεσίες, τις εμπορικές συνεργασίες και τα συνεργαζόμενα καταστήματα κλπ.

Η χρήση του www.anakiklosistospiti.gr ή του Anakiklosistospiti mobile app, διέπεται από τους παρόντες όρους και προϋποθέσεις τους οποίους κάθε χρήστης οφείλει να διαβάσει προσεκτικά και να συμμορφώνεται με αυτούς. Η χρήση της εφαρμογής επιβράβευσης είτε μέσω διαδικτύου www.anakiklosistospiti.gr είτε μέσω κινητών τηλεφώνων Anakiklosistospiti mobile app, συνεπάγεται και την αυτόματη αποδοχή των παρόντων όρων, όπως κάθε φορά ισχύουν.

Οι ανήλικοι απαγορεύεται να κάνουν χρήση των ιστοσελίδων και υπηρεσιών του www.anakiklosistospiti.gr ή του Anakiklosistospiti mobile app, που σύμφωνα με το νόμο απευθύνονται αποκλειστικά σε ενήλικες. Αν παρόλα αυτά ανήλικοι αυτοβούλως επισκεφθούν ή κάνουν χρήση υπηρεσιών που απευθύνονται σε ενήλικες, το Anakiklosistospiti δεν φέρει καμία ευθύνη και σε κάθε περίπτωση τεκμαίρεται ότι σε τέτοιες περιπτώσεις υπάρχει γονική συναίνεση.

Το Anakiklosistospiti δύναται κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια να προβαίνει στην τροποποίηση των παρόντων Όρων και Προϋποθέσεων Χρήσης, χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση ή ενημέρωση, υποχρεούται όμως να προβαίνει άμεσα στην επικαιροποίηση των παρόντων όρων.

Σε περίπτωση που η χρήση οποιασδήποτε υπηρεσίας του www.anakiklosistospiti.gr ή του Anakiklosistospiti mobile app διέπεται από ειδικότερους όρους, οι όροι αυτοί θεωρούνται ως ένα σύνολο με τους παρόντες όρους, σε περίπτωση όμως σύγκρουσης υπερισχύουν οι ειδικότεροι όροι της κάθε υπηρεσίας.

Τυχόν ακυρότητα κάποιων Όρων του παρόντος δεν επιφέρει την ακυρότητα των υπολοίπων. Η μη ενάσκηση από το Anakiklosistospiti των εκ των παρόντων Όρων δικαιωμάτων της δεν συνεπάγεται παραίτηση της από τα δικαιώματα αυτά. Το Anakiklosistospiti δεν ευθύνεται για παράβαση των παρόντων Όρων οφειλόμενη σε λόγους ανωτέρας βίας.

 

1) ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΣ

1.1. Περιγραφή Υπηρεσίας:

Το Anakiklosistospiti είναι μία καινοτόμος web & mobile εφαρμογή, η οποία χαρίζει εκπτώσεις και προνόμια στους καταναλωτές που προμηθεύονται "φιλικά προς το περιβάλλον" καταναλωτικά προϊόντα, με στόχο την υιοθέτηση πιο θετικής συμπεριφοράς που συμβάλλει στην προώθηση των αρχών Κυκλικής Οικονομίας, προσθέτει ποιότητα στην καθημερινότητα των πολιτών και διασφαλίζει τις μελλοντικές γενιές. Το Anakiklosistospiti, αποτελεί μία ταχύτατα αναπτυσσόμενη εταιρεία στην ελληνική επικράτεια και αναπτύσσει λύσεις και τεχνολογικές εφαρμογές στα πεδία της κυκλικής οικονομίας, με σκοπό την εκπαίδευση των πολιτών μέσα από εργαλεία παιχνιδοποίησης και μηχανισμούς επιβράβευσης. Για να πετύχει τον στόχο της, πέραν του προγράμματος επιβράβευσης που παρέχει ανεξαιρέτως σε όλους τους χρήστες της, συνδέει επίσης την εφαρμογή της με καταναλωτικά προϊόντα, μέσω της σήμανσης τους με μοναδικούς QR-κωδικούς, που με την καταχώρησή τους στην εφαρμογή, χαρίζουν στους καταναλωτές επιπλέον εκπτωτικά κουπόνια και online deals, από συνεργαζόμενες επιχειρήσεις, με στόχο να επιβραβεύει τους χρήστες της κοινότητας της εφαρμογής, σύμφωνα και με όσα αναλυτικά αναφέρονται κατωτέρω στους παρόντες όρους.

Για την περαιτέρω ανάπτυξη της εφαρμογής, το Anakiklosistospiti προχωράει στον περαιτέρω εμπλουτισμό των συνεργατών της που παρέχουν προσφορές, επιτρέποντας πέραν των ηλεκτρονικών καταστημάτων (e-shops), να εγγραφούν στην εφαρμογή και φυσικά καταστήματα. Η συνεργασία επιχειρήσεων με το Anakiklosistospiti ενεργοποιεί τα πολλαπλά οφέλη της εφαρμογής, μέσω της παροχής υπηρεσιών υψηλής προστιθέμενης αξίας, ενισχύοντας επιτυχώς την ανταγωνιστικότητα και την ανάπτυξη κάθε συνεργαζόμενης επιχείρησης και τελικά αυξάνοντας το πελατολόγιο της.

1.2. Όραμα & Στόχοι:

Βασικά το λέει και το όνομά μας! Είμαστε στο DNA μας Κυκλικοί! Για την ακρίβεια, το Anakiklosistospiti ξεκίνησε τη προσπάθειά της, επιδιώκοντας να ανακουφίσει την ελληνική φύση, από τις βλαβερές συνέπειες της κακής διαχείρισης των απορριμμάτων της κοινωνίας μας, με κύριο στόχο να μην αποστέλλονται καθόλου σκουπίδια στους χώρους υγειονομικής ταφής. Από τη πρώτη στιγμή, το Anakiklosistospiti έθεσε ξεκάθαρα ως αποστολή της, να καθοδηγήσει όλο και περισσότερους ανθρώπους στην σταδιακή αλλαγή του τρόπου ζωής τους και στην οικειοποίηση νέων πρακτικών όπου θα μιμούνται τη βιωσιμότητα του φυσικού κύκλου της ζωής, κατά τον οποίο όλα τα προϊόντα που φτάνουν στο τέλος της ζωής τους, ανασχεδιάζονται και γίνονται πόροι προς περαιτέρω εκμετάλλευση. Για το σκοπό αυτό, το Anakiklosistospiti ενθάρρυνε τον επανασχεδιασμό του κύκλου ζωής των πόρων, έτσι ώστε όλα τα προϊόντα να επαναχρησιμοποιούνται.

 

Στη διαρκή και επίμονη προσπάθεια της, το Anakiklosistospiti πρότεινε διαρκώς τον επανασχεδιασμό και τη διαχείριση προϊόντων και διαδικασιών, για την συστηματική αποφυγή και την εξάλειψη του όγκου και της τοξικότητας των αποβλήτων και των υλικών, τη διατήρηση και την ανάκτηση όλων των πόρων, και τον τερματισμό της ταφής των αποβλήτων. Το Anakiklosistospiti δεσμεύεται πως δεν θα σταματήσει τη προσπάθειά της να εξαλείψει όλες τις απορρίψεις στο έδαφος, το νερό ή τον αέρα που αποτελούν απειλή για την υγεία του πλανήτη, των ανθρώπων, των ζώων και των φυτών. Θα συνεχίζουμε να προτείνουμε συσκευασμένα προϊόντα που το υλικό κατασκευής τους είναι ανακυκλώσιμο, αλλά και επαναχρησιμοποιούμενα προϊόντα, με στόχο να προωθήσουμε τις αρχές της κυκλικής οικονομίας και της επανάχρησης. Το Anakiklosistospiti έρχεται να ανταποκριθεί στην φιλοδοξία για αειφόρο ανάπτυξη στα πλαίσια της αυξανόµενης πίεσης από την παραγωγή και κατανάλωση των πόρων και του περιβάλλοντος. Η µετάβαση σε µια κυκλική οικονοµία απαιτεί την κοινωνική αλλαγή, μέσω της συµµετοχής και της δέσµευσης όλων μας, με στόχο να ενισχύσουμε το ρόλο των καταναλωτών, ώστε να εξασφαλίσουν τα οφέλη των αλλαγών που πραγµατοποιούνται από την αποδοτικότητα και την κυκλικότητα των πόρων.

 

Το Anakiklosistospiti δεσμεύεται πως οι επιλογές κατανάλωσης που είναι αειφόρες θα γίνουν πιο προσβάσιµες, πιο ελκυστικές και κυρίως πιο οικονοµικές για όλους τους καταναλωτές, με στόχο να κάνουν ξεκάθαρα τα οφέλη των επιλογών τους. Για να πετύχουμε την αποστολή μας, έχουμε αναπτύξει μια εύκολη και απλή στη χρήση εφαρμογή, επιδιώκοντας να σας βοηθήσει να αλλάξετε τις συνήθειές σας ώστε να είστε μέρος της λύσης και όχι του προβλήματος. Από τη πρώτη στιγμή, βασική μας επιδίωξη αποτελεί να βγει κερδισμένο το περιβάλλον γύρω μας, αλλά και όλοι όσοι συμμετέχουν στη κοινότητά μας, τους οποίους θέλουμε να επιβραβεύσουμε ουσιαστικά παρέχοντας μοναδικές εκπτώσεις.

Είμαστε πεπεισµένοι ότι υπάρχει ισχυρή θετική σύνδεση ανάµεσα στην δράση μας και την αποδοτική χρήση των πόρων. Η επιτυχία της κοινής μας προσπάθειας, εξαρτάται από τη διευρυµένη υποστήριξή της από την κοινωνία. Απαιτείται να κοινοποιηθούν οι ιδέες και τα οφέλη της κυκλικής οικονοµίας στους πολίτες. Με μικρά βήματα και απλές νέες συνήθειες μπορούμε να εξαλείψουμε τις καταστροφικές συνέπειες μιας αδιάφορης συμπεριφοράς. Όλοι μαζί, µπορούμε να λειτουργήσουμε ως µοχλοί πίεσης, προτύπου και πολλαπλασιασµού κατά τη µετάβαση σε µια κυκλική οικονοµία και να κινητοποιήσουμε πολυάριθµους καταναλωτές γύρω από τα νέα κυκλικά προϊόντα και τις υπηρεσίες. Η συμμετοχή σας στη διάδοση των αρχών μας, με στόχο να αφήσουμε ένα πιο βιώσιμο περιβάλλον στις επόμενες γενιές είναι σημαντική! Σας ζητάμε να προσκαλέσετε την οικογένειά σας και τους φίλους σας να εγγραφούν στην εφαρμογή μας και εμείς σας διαβεβαιώνουμε πως θα παρέχουμε εκείνα τα εργαλεία για να αλλάξουμε προς τη θετική κατεύθυνση το τρόπο που παράγονται και καταναλώνονται ακόμα περισσότερα προϊόντα γύρω μας.

 

2) ΕΥΘΥΝΗ ΤΗΣ Anakiklosistospiti

H διαδικτυακή εφαρμογή www.anakiklosistospiti.gr καθώς και η εφαρμογή Anakiklosistospiti mobile app για συσκευές κινητών, χρησιμοποιούνται «ως έχει», χωρίς τη δυνατότητα τροποποιήσεων ή άλλων παρεμβάσεων από πλευράς των χρηστών.

Το περιεχόμενο που περιλαμβάνεται στο συγκεκριμένο διαδικτυακό τόπο περιλαμβάνει έγκυρες, επικαιροποιημένες και σύντομες πληροφορίες. Το Anakiklosistospiti καταβάλει κάθε προσπάθεια ώστε οι πληροφορίες και εν γένει το περιεχόμενο που διατίθεται είτε μέσω του www.anakiklosistospiti.gr είτε μέσω της εφαρμογής Anakiklosistospiti mobile app για συσκευές κινητών, να διέπονται από σαφήνεια, ακρίβεια και αρτιότητα. Σε κάθε περίπτωση το Anakiklosistospiti δεν φέρει οποιαδήποτε ευθύνη έναντι του επισκέπτη/χρήστη του www.anakiklosistospiti.gr ή του Anakiklosistospiti mobile app για ζημία που μπορεί να προκλήθηκε σε αυτόν λόγω μη επικαιροποίησης των παρεχόμενων πληροφοριών.

Η ευθύνη της Anakiklosistospiti περιορίζεται αποκλειστικά και μόνο στην παροχή πληροφοριών σχετικά με τους τομείς δραστηριότητας της και τις παρεχόμενες υπηρεσίες της, όπως προβλέπει η ισχύουσα νομοθεσία.

Το www.anakiklosistospiti.gr όπως και η εφαρμογή Anakiklosistospiti mobile app παραπέμπει μέσω «συνδέσμων», hyperlinks ή διαφημιστικών banners σε άλλες ιστοσελίδες, οι πάροχοι των οποίων έχουν και την πλήρη ευθύνη για την ασφάλεια, το σύννομο και την εγκυρότητα του περιεχομένου. Οι χρήστες θα πρέπει να λαμβάνουν γνώση των όρων χρήσης των συγκεκριμένων ιστοσελίδων και να τους αποδέχονται. Σε κάθε περίπτωση το Anakiklosistospiti δεν φέρει καμία ευθύνη έναντι των χρηστών για την εκ μέρους τους χρήση των ιστοσελίδων αυτών απλά και μόνο από την προβολή τους μέσω του www.anakiklosistospiti.gr ή της εφαρμογής Anakiklosistospiti mobile app, ούτε φέρει οποιαδήποτε ευθύνη για τις προσφορές τρίτων.

Το Anakiklosistospiti δεν φέρει ευθύνη για τυχόν απαιτήσεις νομικής ή αστικής ή/και ποινικής φύσεως ούτε για τυχόν ζημία (θετική, ειδική ή αποθετική, η οποία ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, διαζευκτικά ή/και σωρευτικά συνίσταται σε απώλεια κερδών, δεδομένων διαφυγόντα κέρδη, χρηματική ικανοποίηση κλπ) από επισκέπτες του διαδικτυακού τόπου ή τρίτους από αιτία που έχει σχέση με τη λειτουργία ή μη ή/και τη χρήση του διαδικτυακού τόπου ή/και σε αδυναμία παροχής υπηρεσιών ή/και πληροφοριών που διατίθενται από αυτόν ή/και υπηρεσίες ή/και πληροφορίες που διατίθενται μέσω αυτού.

3) ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΧΡΗΣΤΩΝ

Ο χρήστης /επισκέπτης του www.anakiklosistospiti.gr ή της εφαρμογής Anakiklosistospiti mobile app για συσκευές κινητών, υποχρεούται να κάνει σύννομη και πρόσφορη χρήση της ιστοσελίδας και να τηρεί τους παρόντες όρους και προϋποθέσεις. Ο χρήστης/επισκέπτης του www.anakiklosistospiti.gr ή της εφαρμογής Anakiklosistospiti mobile app για συσκευές κινητών, υποχρεούται να απέχει από κάθε παράνομη, αντίθετη με τα συναλλακτικά ήθη, αθέμιτη και καταχρηστική χρήση του περιεχομένου και των υπηρεσιών της ιστοσελίδας.

Η επωνυμία, ο διακριτικός τίτλος, το σήμα, οι εικόνες, τα γραφικά, τα διακριτικά γνωρίσματα, τα κείμενα και κάθε άλλο τι που περιέχεται στη δικτυακή τοποθεσία www.anakiklosistospiti.gr ή στην εφαρμογή Anakiklosistospiti mobile app για συσκευές κινητών, αποτελούν προστατευόμενα αγαθά πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας της Anakiklosistospiti ΙΚΕ. Σήματα, ονόματα, ή άλλα δικαιώματα πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας τρίτων μερών, που εκτίθενται στην ιστοσελίδα www.anakiklosistospiti.gr ή ή στην εφαρμογή Anakiklosistospiti mobile app για συσκευές κινητών, προστατεύονται σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. Απαγορεύεται στον χρήστη η αντιγραφή, αναπαραγωγή, διάδοση, διάθεση, μετάδοση ή με οποιονδήποτε τρόπο χρήσης αυτών, πέραν των χρήσεων που ρητώς ορίζονται στον παρόντα δικτυακό τόπο.

Απαγορεύεται ρητά κάθε πράξη που αντίκειται στην ελληνική νομοθεσία ή μπορεί να βλάψει την Anakiklosistospiti ΙΚΕ ή/και τρίτους, όπως ενδεικτικά και όχι περιοριστικά:

η πρόκληση, μέσω της χρήσης της ιστοσελίδας, βλάβης σε οποιονδήποτε τρίτο και ειδικά σε ανηλίκους με οποιονδήποτε τρόπο,

η επέμβαση επί της ιστοσελίδας με σκοπό την παραπλάνηση οποιουδήποτε τρίτου ως προς την προέλευση του περιεχομένου της ιστοσελίδας με απώτερο σκοπό την πρόκληση ζημίας της εικόνας και της φήμης της Anakiklosistospiti ή την θέση σε κίνδυνο της ασφάλειας των συναλλαγών ή και την παρεμπόδιση της ελεύθερης πρόσβασης στη συγκεκριμένη ιστοσελίδα,

η διαστρέβλωση των πληροφοριών που περιέχονται για τα προϊόντα ή/και τις υπηρεσίες καθώς και η δημοσίευση μη τεκμηριωμένων και προσηκόντως αποδεδειγμένων πληροφοριών, ειδήσεων, γνωμών κλπ που σκοπό έχουν την παραπλάνηση του καταναλωτικού κοινού, την άμεση ή έμμεση, επιρροή της συμπεριφοράς αυτού καθώς και την βλάβη της Anakiklosistospiti και των προϊόντων ή/και υπηρεσιών,

η εγκατάσταση ή/και προώθηση, με οποιονδήποτε τρόπο, οποιουδήποτε είδους αυτόκλητης ή μη εξουσιοδοτημένης διαφήμισης ή μη ζητηθέντων ηλεκτρονικών μηνυμάτων (spam), αλυσιδωτές επιστολές, συστήματα πυραμίδων ή και οποιασδήποτε άλλης μορφής προώθηση περιεχομένου καθώς και η εγκατάσταση διαφημιστικών μηνυμάτων χωρίς την έγγραφη έγκριση της Anakiklosistospiti,

η εγκατάσταση κώδικα, αρχείων προγραμμάτων που μπορούν με οποιοδήποτε τρόπο να επιφέρουν δυσλειτουργίες στη συγκεκριμένη ιστοσελίδα ή που μπορεί να παρεμποδίσουν την χρήση αυτής από τρίτους.

Σε περίπτωση παράβασης των παρόντων όρων το Anakiklosistospiti επιφυλάσσεται για άσκηση κάθε νομίμου δικαιώματός της για την προάσπιση και διαφύλαξη των συμφερόντων της και οι παραβάτες υποχρεούνται να αποκαταστήσουν τυχόν ζημία της Anakiklosistospiti.

4) ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑ & ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΔΙΚΤΥΟΥ

Το Anakiklosistospiti είναι αποκλειστική δικαιούχος της συγκεκριμένης ιστοσελίδας. Για το λόγο αυτό το Anakiklosistospiti καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια για τη συντήρηση και διαθεσιμότητα της. Παρόλα αυτά το Anakiklosistospiti διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί ή/και να διακόπτει προσωρινά ή μόνιμα το σύνολο ή τμήμα της με ή/και χωρίς προειδοποίηση προς τους χρήστες, καθώς η διαθεσιμότητά της μπορεί να εξαρτηθεί από τα δίκτυα επικοινωνιών, το μεγάλο αριθμό επισκεπτών και άλλες αιτίες. Σε κάθε περίπτωση το Anakiklosistospiti δεν φέρει οποιαδήποτε ευθύνη σε περίπτωση που χρήστες δεν μπορούν να συνδεθούν με την ιστοσελίδα.

Το Anakiklosistospiti καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια προστασίας του www.anakiklosistospiti.gr καθώς και της εφαρμογής Anakiklosistospiti mobile app για συσκευές κινητών, από κακόβουλο λογισμικό, δεν μπορεί όμως ποτέ να εγγυηθεί ότι δεν θα πέσει θύμα ηλεκτρονικών επιθέσεων. Ως εκ τούτου κάθε χρήστης θα πρέπει να φροντίζει για τη προστασία του μέσου πρόσβαση με δικά του μέσα (π.χ. χρήση antivirus κλπ) πριν από την οποιαδήποτε χρήση τουwww.anakiklosistospiti.gr ή της εφαρμογής Anakiklosistospiti mobile app για συσκευές κινητών.

 

5) WEB & MOBILEACCOUNT - ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΧΡΗΣΤΩΝ

Μέσω της ιστοσελίδας www.anakiklosistospiti.gr ή της εφαρμογής Anakiklosistospiti mobile app για συσκευές κινητών, παρέχεται η δυνατότητα στους χρήστες να δημιουργήσουν το δικό τους λογαριασμό. Μέσω του προσωπικού λογαριασμού οι χρήστες λαμβάνουν προσωποποιημένες πληροφορίες αναφορικά με την καταγραφόμενη επίδοσή τους ως προς την ανακύκλωση που πραγματοποιούν και ενημερώνονται για όλες τις νέες υπηρεσίες, τα νέα προϊόντα, τις προσφορές και τις μορφές επιβράβευσης μέσα από τα εκπτωτικά κουπόνια.

Για την δημιουργία του προσωπικού λογαριασμού στην διαδικτυακή εφαρμογή www.anakiklosistospiti.gr ή της εφαρμογής Anakiklosistospiti mobile app για συσκευές κινητών, είναι απαραίτητη η εγγραφή των χρηστών με την συμπλήρωση της φόρμας εγγραφής.

Ο κάθε χρήστης είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για τα στοιχεία τα οποία δηλώνει, τα οποία πρέπει να είναι αληθή και ακριβή. Το Anakiklosistospiti σε περίπτωση που διαπιστώσει ότι δεν έχουν δηλωθεί τα αληθινά στοιχεία μπορεί να ακυρώσει την εγγραφή του συγκεκριμένου χρήστη και σε μεταγενέστερο χρόνο.

Προσωπικό λογαριασμό μπορεί να δημιουργήσει κάθε φυσικό πρόσωπο, το οποίο έχει συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας του και έχει πλήρη δικαιοπρακτική ικανότητα.

Κατά την δημιουργία του προσωπικού λογαριασμού κάθε χρήστης καταγράφει τον κωδικό πρόσβασης που επιθυμεί. Με τη χρήση της διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και του κωδικού πρόσβασης είναι δυνατή η χρήση του προσωπικού λογαριασμού. Τα στοιχεία αυτά είναι προσωπικά για κάθε επισκέπτη/χρήστη και δεν πρέπει να γνωστοποιούνται σε οποιονδήποτε τρίτο. Ο κάθε χρήστης είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για όλες τις πράξεις που διενεργούνται με τη χρήση της διεύθυνσης ηλεκτρονικού του ταχυδρομείου και του κωδικού πρόσβασης που ο ίδιος έχει επιλέξει και υποχρεούται να ειδοποιεί άμεσα την Anakiklosistospiti για κάθε μη εξουσιοδοτημένη χρήση. Σε κάθε περίπτωση το Anakiklosistospiti δεν ευθύνεται έναντι του χρήστη για οποιαδήποτε ζημία αυτού

Το Anakiklosistospiti δεσμεύεται για τη διασφάλιση των προσωπικών δεδομένων βάσει των παρόντων Όρων και της κείμενης νομοθεσίας.

Ο κάθε εγγεγραμμένος χρήστης μπορεί να ζητήσει τη διαγραφή του και την καταστροφή των προσωπικών του στοιχείων με αίτημα προς την Anakiklosistospiti, αποστέλλοντας ένα ηλεκτρονικό μήνυμα στη διεύθυνση This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

5.1 ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ

Προκειμένου να κάνετε χρήση των υπηρεσιών μας, θα πρέπει να κάνετε την εγγραφή σας στην εφαρμογή της Anakiklosistospiti, είτε μέσω του διαδικτυακού τόπου (https://www.anakiklosistospiti.gr/register) είτε εγκαθιστώντας την εφαρμογή Anakiklosistospiti mobile app για συσκευές κινητών, σύμφωνα με όσα αναλυτικά αναφέρονται κατωτέρω. Ο χρήστης καταχωρεί τα προσωπικά του στοιχεία κατά την εγγραφή του. Τα στοιχεία που κάθε χρήστης οφείλει απαραιτήτως να δηλώσει κατά τη δημιουργία του προσωπικού του λογαριασμού είναι τα παρακάτω:

Το Όνομα:Για την ονομαστική συμμετοχή σας στην εφαρμογή

Τη Διεύθυνση Ηλεκτρονικού Ταχυδρομείου:Για τις ανάγκες επικοινωνίας της εφαρμογής, μαζί σας και την ενημέρωση σας για τη διασφάλιση της, χωρίς σφάλματα, ανταμοιβής σας (π.χ. εκπτωτικά κουπόνια, προσφορές), αλλά και για την ενημέρωσή σας είτε αναφορικά με επερχόμενες δράσεις και εκστρατείες σχετικές με την ανακύκλωση είτε για συναφείς με την εφαρμογή προωθητικές ενέργειες, όπως συμμετοχή σε διαγωνισμούς. Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) θα πρέπει να είναι αληθής και πλήρης, προσωπική σας και υπό τον πλήρη έλεγχό σας.

Τον Ταχυδρομικό Κώδικα:Για τις ανάγκες της παιχνιδοποίησης (κατάταξη βάση επίδοσης κ.α.), αλλά και της δυνατότητας να εξατομικεύουμε λειτουργίες και περιεχόμενο των προσφορών μας και να σας κάνουμε προτάσεις για τη περιοχή σας που ενδέχεται να σας ενδιαφέρουν ή που ίσως θέλετε να παρακολουθήσετε.

Λοιπά δημογραφικά στοιχεία:Συλλέγουμε λοιπά στοιχεία, όπως για παράδειγμα το Φύλο σας και το Έτος της γέννησης σας, για στατιστικούς λόγους, προκειμένου να παρέχουμε καλύτερη υπηρεσία και να εξατομικεύουμε τις προσφορές και το άλλο χορηγούμενο περιεχόμενο που σας δείχνουμε. Επίσης, για να αναπτύσσουμε, να δοκιμάζουμε και να βελτιώνουμε την εφαρμογή μας, συμπεριλαμβανομένης της διεξαγωγής ερευνών και μελετών, καθώς και να κατανοούμε ποιες κατηγορίες ατόμων επιλέγουν τις προσφορές των συνεργατών μας, αλλά και πώς αλληλεπιδρούν οι χρήστες μας με τις λειτουργίες της εφαρμογής μας.

 

6) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΒΡΑΒΕΥΣΗΣ

H Anakiklosistospiti είναι μία καινοτόμος web & mobile εφαρμογή, η οποία χαρίζει εκπτώσεις και προνόμια στους καταναλωτές που προμηθεύονται "φιλικά προς το περιβάλλον" καταναλωτικά προϊόντα, με στόχο την υιοθέτηση πιο θετικής συμπεριφοράς που συμβάλλει στην προώθηση των αρχών Κυκλικής Οικονομίας, προσθέτει ποιότητα στην καθημερινότητα των πολιτών και διασφαλίζει τις μελλοντικές γενιές. Το Anakiklosistospiti, αποτελεί μία ταχύτατα αναπτυσσόμενη εταιρεία στην ελληνική επικράτεια και αναπτύσσει λύσεις και τεχνολογικές εφαρμογές στα πεδία της κυκλικής οικονομίας, με σκοπό την εκπαίδευση των πολιτών μέσα από εργαλεία παιχνιδοποίησης και μηχανισμούς επιβράβευσης. Για να πετύχει τον στόχο της, πέραν του προγράμματος επιβράβευσης που παρέχει ανεξαιρέτως σε όλους τους χρήστες της, συνδέει επίσης την εφαρμογή της με καταναλωτικά προϊόντα, μέσω της σήμανσης τους με μοναδικούς QR-κωδικούς, που με την καταχώρησή τους στην εφαρμογή, χαρίζουν στους καταναλωτές επιπλέον εκπτωτικά κουπόνια και online deals, από συνεργαζόμενες επιχειρήσεις, με στόχο να επιβραβεύει τους χρήστες της κοινότητας της εφαρμογής, σύμφωνα και με όσα αναλυτικά αναφέρονται κατωτέρω στους παρόντες όρους.

Κάθε χρήστης της εφαρμογής, θα μπορεί να κερδίσει εκπτωτικά κουπόνια για διάφορα onlinedeals σε προϊόντα και υπηρεσίες, με έναν από τους παρακάτω τρόπους συνδυαστικά:

Να είναι εγγεγραμμένος στην εφαρμογή (Loyal Bonus)

Να προσκαλέσει νέους χρήστες που θα εγγραφούν στην εφαρμογή (Referral Bonus)

Να πραγματοποιεί οικολογικά υπεύθυνες αγορές "φιλικών προς το περιβάλλον" καταναλωτικών προϊόντων και υπηρεσιών. Οι αγορές μπορεί να αφορούν είτε σε συνεργαζόμενα με την εφαρμογή, ηλεκτρονικά ή φυσικά καταστήματα που αποτελούν καλά παραδείγματα σε σχέση με το περιβάλλον, είτε σε "φιλικά προς το περιβάλλον" καταναλωτικά προϊόντα, τα οποία συνδέονται με την εφαρμογή, μέσω σήμανσης από QR-κωδικούς, με τη προϋπόθεση οι συγκεκριμένοι κωδικοί να καταχωρηθούν στην εφαρμογή (Eco Bonus)

Να ανακυκλώνεις μέσα από το πρόγραμμα «Κερδίζω-όσο-Ανακυκλώνω», με την έξυπνη μέθοδο Διαλογής στη Πηγή (ΔσΠ), που έχει υιοθετήσει ο Δήμος σου και υποστηρίζεται από την εφαρμογή της Anakiklosistospiti. (Recycle Bonus)

Στο πλαίσιο του προγράμματος επιβράβευσης και βάσει της εκάστοτε ισχύουσας εμπορικής πολιτικής, το Anakiklosistospiti δύναται να ανταμείβει τους χρήστες της εφαρμογής της, παρέχοντάς επιπλέον εκπτωτικά κουπόνια και δώρα. Η αξία κάθε εκπτωτικού κουπονιού ή δώρου, θα καθορίζεται κάθε φορά από τις συνεργαζόμενες με το Anakiklosistospiti επιχειρήσεις.

Το «εκπτωτικό κουπόνι» μπορεί να εξαργυρωθεί σε επόμενες αγορές σε ένα από τα ηλεκτρονικά ή φυσικά καταστήματα της επιχείρησης που φέρει το σήμα και η οποία σε συνεργασία με το Anakiklosistospiti το εκδίδει και σε καμία περίπτωση δεν ανταλλάσσεται με χρήματα. Μετά την με οποιοδήποτε τρόπο εξαργύρωση του «εκπτωτικού κουπονιού», ο χρήστης δεν διατηρεί καμία αξίωση, υφιστάμενη ή/και μελλοντική, κατά της Anakiklosistospiti.

Ο χρήστης είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για την χρήση του «εκπτωτικού κουπονιού» και ο Anakiklosistospiti δεν φέρει καμία ευθύνη έναντι του χρήστη για την απώλεια/κλοπή ή παράνομη χρήση από μη εξουσιοδοτημένο πρόσωπο.

Οι συνεργαζόμενες με το Anakiklosistospiti επιχειρήσεις κατά την παραλαβή και εξαργύρωση του «εκπτωτικού κουπονιού» δεν φέρουν καμία υποχρέωση να προβαίνουν σε οποιοδήποτε έλεγχο ταυτοπροσωπίας και εξουσιοδότησης.

Το Anakiklosistospiti δύναται κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια να ενεργοποιεί ή να απενεργοποιεί τα «εκπτωτικά κουπόνια» καθώς και να προβαίνει σε διακοπή μέρους του προγράμματος επιβράβευσης, χωρίς προηγούμενη ενημέρωση των πελατών, καθώς το συγκεκριμένο πρόγραμμα αποτελεί μία οικειοθελής παροχή της Anakiklosistospiti προς τους χρήστες της.

 

7) ΣΥΝΑΙΝΕΣΗ ΓΙΑ ΣΥΛΛΟΓΗ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Επισημαίνεται αρχικώς, ότι μοναδικό σημείο στο οποίο ζητούνται και συλλέγονται προσωπικά σας δεδομένα, είναι στο σημείο της εγγραφής σας στην εφαρμογή της Anakiklosistospiti. Με την εγγραφή σας στην εφαρμογή της Anakiklosistospiti, δίνετε την συγκατάθεση σας για την συλλογή και επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων, σύμφωνα με όσα αναλυτικά αναφέρονται στην ενότητα Πολιτική Απορρήτου της εφαρμογής (https://www.anakiklosistospiti.gr/privacy-policy). Το Anakiklosistospiti διαβεβαιώνει τους χρήστες της πως δεν υφίσταται κανένας απολύτως κίνδυνος και για οποιονδήποτε λόγο και αιτία, να υποκλαπούν προσωπικά σας στοιχεία κατά την χρήση της εφαρμογής.

 

8) ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ

Για το σύνολο των παρεχομένων από την Anakiklosistospiti υπηρεσιών, όπως αυτές περιγράφονται ανωτέρω αλλά και στην ιστοσελίδα της Anakiklosistospiti (www.anakiklosistospiti.gr), μεταξύ των οποίων περιλαμβάνονται ενδεικτικά και όχι αποκλειστικά: κείμενο, γραφικά, σήματα, λογότυπα, εικονίδια πλήκτρων, εικόνες, συγκεντρωμένα δεδομένα και λογισμικό καθώς και τη συλλογή των παραπάνω, ανήκει στην εταιρεία ΣΑΙΚΛ ΦΑΙ ΙΚΕ με τον διακριτικό τίτλο Anakiklosistospiti IKE και προστατεύεται από την ελληνική, ευρωπαϊκή και διεθνή νομοθεσία περί πνευματικής ιδιοκτησίας. Απαγορεύεται η αναπαραγωγή, αντιγραφή, διανομή, χρήση, πώληση, τροποποίηση ή κατ’ άλλο τρόπο αξιοποίηση/ εκμετάλλευση του ως άνω περιγραφέντος περιεχομένου χωρίς προηγούμενη έγγραφη άδεια της εταιρείας μας. Τα εμπορικά σήματα, τα λογότυπα και τα σήματα υπηρεσιών που εμφανίζονται αποτελούν καταχωρημένα και μη σήματα που ανήκουν στην ΣΑΙΚΛΙ ΦΑΙ ΙΚΕ με τον διακριτικό τίτλο Anakiklosistospiti IKE.

Τέλος, να τονιστεί πως το Anakiklosistospiti ΙΚΕ να αποτελεί πόλο ερευνητικής αριστείας για την χώρα μας και έχει εφεύρει κατάλληλη τεχνολογία που επιτρέπει την καταγραφή των παραγόμενων απορριμμάτων, την ταυτοποίηση των χρηστών, καθώς και των επιπρόσθετων ομάδων δεδομένων που συλλέγονται για την ολοκληρωμένη παρακολούθηση της επίδοσης της ανακύκλωσης των χρηστών, τον προσδιορισμό των παραμέτρων και των ποσοτικών χαρακτηριστικών, το μοντέλο και τη μεθοδολογία παρακολούθησης των δεδομένων, την προδιαγραφή της προτεινόμενης προσέγγισης και τις απαιτήσεις δεδομένων από τα συνεργαζόμενα συστήματα. Για τη παραπάνω λύση, το Anakiklosistospiti έχει κατοχυρώσει Δίπλωμα Ευρεσιτεχνίας (Δ.Ε.) με τίτλο «Μέθοδος για την ανακύκλωση υλικών και σύστημα εφαρμογής αυτής», υπ’ αριθμ.1009483/20.03.2019, με κωδικούς διεθνούς ταξινόμησης G06K 17/00, G06Q 50/10, G06Q 50/26 και G06Q 10/06, το οποίο έχει καταχωρηθεί στο Μητρώο Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας και περίληψη του οποίου έχει δημοσιευθεί στο Ειδικό Δελτίο Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας υπ’ αριθμ. 3/2019 της 09.05.2019 και ισχύει μέχρι 14.12.2037.

9) ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ

10.1Το Anakiklosistospiti εγγυάται ότι κατέχει και έχει αποκτήσει το σύνολο των αδειών που απαιτείται από τις αρμόδιες αρχές προκειμένου να είναι σε θέση να παρέχει τις ανωτέρω αναφερόμενες υπηρεσίες, σε πλήρη εναρμόνιση με την ισχύουσα εθνική και ευρωπαϊκή νομοθεσία.

10.2Το Anakiklosistospiti εγγυάται για την ομαλή, σύμφωνη με τους παρόντες όρους, εκτέλεση των περιγραφόμενων στο παρόν υπηρεσιών της,

10.3Το Anakiklosistospiti εγγυάται για την ομαλή λειτουργία της ιστοσελίδας της και την απρόσκοπτη δυνατότητα της εγγραφής σας στην εφαρμογή, υπό την επιφύλαξη και σύμφωνα με τους όρους που αναλυτικά αναφέρονται στο κεφάλαιο 12 του παρόντος.

 

10)ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ - ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ

Τυχόν αναφυόμενες διαφορές εξ αφορμής της εν λόγω σύμβασης χρήσης των υπηρεσιών μας, των δικαιωμάτων και υποχρεώσεων του χρήστη και των αγωγών και αξιώσεων που μνημονεύονται από τους παρόντες όρους χρήσης υπάγονται στο ελληνικό δίκαιο, ως εάν οι όροι χρήσης να αποτελούν σύμβαση που συνήφθη και εκτελέστηκε εξ ολοκλήρου στην Ελλάδα. Αποκλειστικά αρμόδια δικαστήρια για τα προαναφερθέντα θέματα είναι τα Δικαστήρια Αθηνών.

 

11) ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ

11.1 Ορθότητα/ Ακρίβεια στοιχείων και πληροφοριών: Το Anakiklosistospiti καταβάλλει τη μέγιστη δυνατή προσπάθεια ώστε οι πληροφορίες και το σύνολο του περιεχομένου και των υπηρεσιών, 1) της ιστοσελίδας, 2) της διαδικτυακής εφαρμογής αλλά και 3) της εφαρμογής Anakiklosistospiti mobile app για συσκευές κινητών, να διέπονται πάντοτε από τη μέγιστη ακρίβεια, σαφήνεια, χρονική εγγύτητα, πληρότητα, ορθότητα και διαθεσιμότητα. Σε καμία περίπτωση ωστόσο δεν εγγυάται ρητά ούτε κατά συναγωγή ότι οι σελίδες, οι υπηρεσίες, οι επιλογές και τα περιεχόμενα θα παρέχονται χωρίς σφάλματα. Δεν εγγυάται σε καμία περίπτωση την ακρίβεια, ορθότητα, πληρότητα, αξιοπιστία ή και διαθεσιμότητα των περιεχομένων, σελίδων, υπηρεσιών, επιλογών ή τα αποτελέσματά τους. Οι χρήστες επισκέπτονται την παρούσα ιστοσελίδα ή κάνουν την εγγραφή τους στη διαδικτυακή εφαρμογής ή στην εφαρμογή Anakiklosistospiti mobile app για συσκευές κινητών, με αποκλειστικά δική τους πρωτοβουλία και ευθύνη.

11.2 Περιορισμένη άδεια χρήσης της ιστοσελίδας: Το Anakiklosistospiti χορηγεί περιορισμένη, ανακλητή και μη αποκλειστική άδεια πρόσβασης και προσωπικής χρήσης της παρούσας ιστοσελίδας, της διαδικτυακής εφαρμογής αλλά και της εφαρμογής Anakiklosistospiti mobile app για συσκευές κινητών. Δεν επιτρέπεται το framing ή η χρήση παρόμοιων τεχνικών για την παγίδευση της ιστοσελίδας χωρίς προηγούμενη γραπτή άδεια της εταιρείας. Η περιορισμένη άδεια χρήσης που χορηγείται δεν περιλαμβάνει το δικαίωμα: α) τροποποίησης ή κατα φόρτωσης της ιστοσελίδας ή του περιεχομένου της (εκτός του caching), β) άλλης χρήσης της ιστοσελίδας, της διαδικτυακής εφαρμογής αλλά και της εφαρμογής Anakiklosistospiti mobile app για συσκευές κινητών ή του περιεχομένου τους πλην της προσωπικής/ ατομικής, η τελευταία αυτή δε εφόσον πραγματοποιείται χωρίς πρόθεση εμπορικής ή άλλης εκμετάλλευσης και πάντα υπό την προϋπόθεση της αναγραφής της πηγής προέλευσης του υλικού, χωρίς αυτό να σημαίνει καθ’ οιονδήποτε τρόπο μεταβίβαση δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας, γ) δημιουργίας οποιουδήποτε παράγωγου έργου το οποίο θα βασίζεται στην Ιστοσελίδα, στην διαδικτυακή εφαρμογή, αλλά και στην εφαρμογή Anakiklosistospiti mobile app για συσκευές κινητών ή το περιεχόμενό τους, δ) χρήσης τεχνικών (metatags, hiddentext) οι οποίες θα επιτρέπουν τη χρήση της επωνυμίας και των εμπορικών της σημάτων χωρίς τη ρητή έγγραφη συγκατάθεσή της Anakiklosistospiti, ε) χρήσης τεχνικών συλλογής και εξαγωγής/ απόσπασης δεδομένων (π.χ.softwarerobots, spiders, crawlers) ή λήψης άλλων μέτρων τα οποία επιβάλλουν υπέρμετρο και αδικαιολόγητο βάρος ή φόρτο στις υποδομές της εταιρείας. Οποιαδήποτε μη εξουσιοδοτημένη χρήση της ιστοσελίδας, της διαδικτυακής εφαρμογής αλλά και της εφαρμογής Anakiklosistospiti mobile app για συσκευές κινητών, ακυρώνει την εδώ θεσπισμένη περιορισμένη άδεια, με επιφύλαξη κάθε δικαιώματος της Anakiklosistospiti για αποκατάσταση της ζημίας της σύμφωνα με το εφαρμοστέο δίκαιο.

11.3 Σύνδεσμοι ιστοτόπων τρίτων μερών: Το Anakiklosistospiti δε φέρει καμία ευθύνη για το περιεχόμενο οποιασδήποτε ιστοσελίδας η οποία συνδέεται προς ή από την ιστοσελίδα της, της διαδικτυακής εφαρμογής αλλά και της εφαρμογής Anakiklosistospiti mobile app για συσκευές κινητών, ή έστω κείται εκτός αυτής. Σύνδεσμοι ιστοτόπων (links) που εμφανίζονται στην ιστοσελίδα, στην διαδικτυακή εφαρμογή, αλλά και στην εφαρμογή Anakiklosistospiti mobile app για συσκευές κινητών, προορίζονται μόνο για διευκόλυνση και δεν αποτελούν έγκριση ούτε επικύρωση εκ μέρους της εταιρείας, και των συνεργατών της του εκάστοτε περιεχομένου, προϊόντος, υπηρεσίας ή προμηθευτή. Οποιαδήποτε σύνδεση προς και από ιστοσελίδες εκτός της ιστοσελίδας, της διαδικτυακής εφαρμογής αλλά και της εφαρμογής Anakiklosistospiti mobile app για συσκευές κινητών Anakiklosistospiti πραγματοποιείται με αποκλειστική ευθύνη του χρήστη. Το Anakiklosistospiti δεν έχει προβεί σε οποιαδήποτε εξέταση ή αξιολόγηση των ιστοσελίδων αυτών, δεν εγγυάται για το περιεχόμενό τους και δεν ευθύνεται για αυτό, ούτε αναλαμβάνει οποιαδήποτε ευθύνη σχετικά με την πολιτική τους σχετικά με προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα ή με τους όρους χρήσης τους, τα οποία για το λόγο αυτό καλεί το χρήστη να εξετάσει ο ίδιος με τη δέουσα προσοχή.

11.4 Υποβολή προτάσεων, ιδεών και λοιπών πληροφοριών από τους χρήστες: Με την επιφύλαξη της ρήτρας συγκατάθεσης στην επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, με την υποβολή προτάσεων, ιδεών, σχολίων, ερωτήσεων, αιτημάτων και λοιπών πληροφοριών, ο χρήστης χορηγεί στην εταιρεία μας μη αποκλειστικό, διαρκές, μεταβιβάσιμο, ανέκκλητο δικαίωμα χρήσης, αναπαραγωγής, τροποποίησης, προσαρμογής, δημοσίευσης, πώλησης, εκχώρησης, μετάφρασης, δημιουργίας παράγωγων έργων, διανομής και επίδειξης των πληροφοριών αυτών σε οποιαδήποτε μορφή, μέσο ή τεχνολογία, είτε ήδη γνωστή είτε που πρόκειται να δημιουργηθεί, αυτοτελώς ή στο πλαίσιο άλλων έργων. Ο χρήστης δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιεί τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου τρίτου προσώπου ούτε να υποδύεται ότι είναι οποιοδήποτε τρίτο πρόσωπο ούτε να εξαπατά ή να παραπλανά με άλλο τρόπο την εταιρεία σε ό,τι αφορά την προέλευση των πληροφοριών. Ο χρήστης απαλλάσσει την Anakiklosistospiti από οποιαδήποτε αξίωση προέρχεται από τα δικαιώματα του επί των πληροφοριών.

11.5 Εγγυήσεις και περιορισμός ευθύνης: Το Anakiklosistospiti δεν εγγυάται καθ’ οποιονδήποτε τρόπο, ρητό ή συναγόμενο, οτιδήποτε σχετίζεται με τους παρόντες όρους και προϋποθέσεις χρήσης της ιστοσελίδας, της διαδικτυακής εφαρμογής αλλά και της εφαρμογής Anakiklosistospiti mobile app για συσκευές κινητών. Μεταξύ άλλων δεν εγγυάται ούτε για την εμπορευσιμότητα, νομιμότητα ή καταλληλότητα για συγκεκριμένο σκοπό, ούτε για τη λήψη απόφασης, τη διενέργεια ή μη χρηματιστηριακής ή άλλης επενδυτικής συναλλαγής προερχόμενη από τη χρήσης της παρούσας ιστοσελίδας, της διαδικτυακής εφαρμογής αλλά και της εφαρμογής Anakiklosistospiti mobile app για συσκευές κινητών, εκτός εάν οι εγγυήσεις αυτές δεν μπορούν νόμιμα να αποκλειστούν. Ο χρήστης της παρούσας ιστοσελίδας, της διαδικτυακής εφαρμογής αλλά και της εφαρμογής Anakiklosistospiti mobile app για συσκευές κινητών, συμφωνεί ότι η εταιρεία δε θα έχει οποιαδήποτε ευθύνη υπό οποιεσδήποτε συνθήκες για: α) διακοπή, β) καθυστερήσεις ή διακοπές στην πρόσβαση επί της ιστοσελίδας, της διαδικτυακής εφαρμογής αλλά και της εφαρμογής Anakiklosistospiti mobile app για συσκευές κινητών, γ) μη αποστολή ή κακή αποστολή ή μόλυνση ή καταστροφή ή κατ’ άλλο τρόπο τροποποίηση δεδομένων, δ) απώλεια ή ζημία οποιουδήποτε είδους που επήλθε ως αποτέλεσμα της χρήσης ή της παρουσίας συνδέσμων εκτός ιστοσελίδας, διαδικτυακής εφαρμογής και εφαρμογής Anakiklosistospiti mobile app για συσκευές κινητών ε) ιούς υπολογιστών ή άλλα επιζήμια συστατικά, αποτυχία συστήματος ή δυσλειτουργία που μπορεί να προκύψει από τη χρήση της ιστοσελίδας, της διαδικτυακής εφαρμογής αλλά και της εφαρμογής Anakiklosistospiti mobile app για συσκευές κινητών ή με τη χρήση hyperlink από ή προς τρίτες ιστοσελίδες στ) γεγονότα που υπερβαίνουν την υποχρέωση εύλογου ελέγχου εκ μέρους της εταιρείας. Επιπρόσθετα το Anakiklosistospiti, στο μέγιστο δυνατό επιτρεπόμενο από το νόμο βαθμό, δε θα ευθύνεται για τυχόν έμμεσες, ειδικές, συμπτωματικές ή παρεπόμενες ζημίες οποιουδήποτε είδους, μεταξύ των οποίων και διαφυγόντα κέρδη, σχετίζονται με την ιστοσελίδα, τη διαδικτυακή εφαρμογή αλλά και την εφαρμογή Anakiklosistospiti mobile app για συσκευές κινητών, ανεξαρτήτως του εάν προέρχονται από σύμβαση, αδικοπραξία (της αμέλειας συμπεριλαμβανομένης), ακόμη κι αν το Anakiklosistospiti έχει ειδοποιηθεί για την πιθανότητα τέτοιων ζημιών.

11.6 Αποζημίωση: Ο χρήστης απαλλάσσει την Anakiklosistospiti από οποιαδήποτε απώλεια, ζημία ή έξοδα, μεταξύ των οποίων περιλαμβάνεται και εύλογη δικηγορική αμοιβή, προέρχεται από τυχόν αξιώσεις, αγωγές ή απαιτήσεις τρίτων εξαιτίας της χρήσης της ιστοσελίδας, της διαδικτυακής εφαρμογής αλλά και της εφαρμογής Anakiklosistospiti mobile app για συσκευές κινητών ή από τη χρήση τεχνικών συλλογής και εξαγωγής/ απόσπασης δεδομένων (π.χ.softwarerobots, spiders, crawlers) ή τη λήψη άλλων μέτρων τα οποία επιβάλλουν υπέρμετρο και αδικαιολόγητο βάρος ή φόρτο στις υποδομές της.

 

12) ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΟΡΩΝ

Οι παρόντες όροι χρήσης των υπηρεσιών μας αποτελούν τη συνολική συμφωνία μεταξύ της Anakiklosistospiti και των χρηστών της εφαρμογής της και δε δεσμεύει παρά μόνο αυτούς. Ο χρήστης δεσμεύεται ότι θα συμμορφωθεί με τους παρόντες όρους. Το Anakiklosistospiti μπορεί με προηγούμενη ειδοποίηση/ γνωστοποίηση να καταργήσει οποιοδήποτε δικαίωμα παρέχεται από τους όρους αυτούς. Οποιαδήποτε διάταξη των παρόντων όρων καταστεί αντίθετη προς το νόμο, παύει αυτοδικαίως να ισχύει και αφαιρείται από το παρόν, χωρίς σε καμία περίπτωση να θίγεται η ισχύς των λοιπών όρων.

Οι πληροφορίες και το περιεχόμενο των υπηρεσιών της εφαρμογής υπόκεινται σε μεταβολές κατά την ελεύθερη κρίση της Anakiklosistospiti, άνευ προηγούμενης σχετικής ειδοποίησης του κοινού/ των χρηστών. Καμία τροποποίηση των παρόντων όρων του παρόντος δε θα λαμβάνεται υπόψη και δε θα αποτελεί τμήμα της παρούσας συμφωνίας εάν δε διατυπωθεί εγγράφως και δεν έχει ενσωματωθεί στην ιστοσελίδα μας. Η ισχύς των τροποποιήσεων αρχίζει από το χρονικό σημείο δημοσίευσης τους στην ιστοσελίδα. Οι ανωτέρω όροι και προϋποθέσεις χρήσης της ιστοσελίδας καθώς και οποιαδήποτε τροποποίησή τους διέπονται και συμπληρώνονται από το ελληνικό δίκαιο, το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τις σχετικές διεθνείς συνθήκες.